Privacy statementsIn aanmerking komende kinderen

 • Welke persoonsgegevens wij van u verwerken:
  Onder de geregistreerde persoonsgegevens welke wij verwerken zijn de personalia zoals vermeld worden op de aanmeldingsbon.
  Eveneens wordt ( indien van toepassing ) het iban/banknummer vastgelegd.

 • Voor welk specifieke doel wij dat doen:
  Deze gegevens worden verzameld t.b.v. de registratie van het kind welke in aanmerking komt m.b.t. het doel van de Stichting LMS.

 • Gegevens delen met of doorverkopen aan andere organisaties:
  Alle door de Stichting LMS verzamelde persoonsgegevens worden op geen enkele manier aan derden ter beschikking gesteld.


Donateurs

 • Welke persoonsgegevens wij van u verwerken:
  Onder de geregistreerde persoonsgegevens welke wij verwerken zijn de personalia zoals vermeld worden op de aanmeldingsbon voor donateur.
  Eveneens wordt ( indien van toepassing ) het iban/banknummer vastgelegd.

 • Voor welk specifieke doel wij dat doen:
  Deze gegevens worden verzameld t.b.v. het verzenden van de jaarlijkse donatienota.

 • Gegevens delen met of doorverkopen aan andere organisaties.
  Alle door de Stichting LMS verzamelde persoonsgegevens worden op geen enkele manier aan derden ter beschikking gesteld.


Overig

Indien er om wat voor reden dan ook geen gebruik meer gemaakt wordt van de persoonsgegevens dan worden deze binnen 6 maanden na constatering definitief uit de registratie verwijderd.

Voor eventuele vragen kan schriftelijk contact opgenomen worden met het secretariaat.